KVZ Hodkovice

Všeobecné informace
Aktuality
Informace o soutěžích
Galerie
Archiv
Odkazy

Návštěvní řád
střelnice
  Plán činností

O klubu

Klub vojáků v záloze Hodkovice nad Mohelkou
Člen SVZ ČR
IČO: 49111671, spisová značka L39388
Fotky střelnice

Klub byl založen v roce 1995 a věnuje se sportovní střelbě z krátkých i dlouhých ručních palných zbraní. Začali jsme budovat střelnici v místě bývalého Červeného lomu, postupně jsme postavili střeliště, ochranné valy, technické zázemí a klubovnu. Střelnice byla zkolaudována v únoru 1997, pořádáme zde střelecké soutěže Svazu vojáků v záloze i klubové soutěže. V současnosti má klub 30 členů.

Využití střelnice

Dostupnost

Střelnice Červený lom je otevřena pro veřejnost každou neděli 9:00-15:30 hod. od března (tj. od první neděle v březnu) do listopadu (tj. do poslední neděle v listopadu). V zimním období je střelnice uzavřena. Parkování je možné přímo v prostoru střelnice.


GPS: 50°40'24.27" N, 15°5'39.59" E

Závazné pokyny pro návštěvníky střelnice

Veškerá činnost na střelnici se řídí provozním a návštěvním řádem, které jsou na vyžádání k dispozici u správce střelnice.
Všichni návštěvníci podléhají pokynům správce střelnice, které jsou pro všechny závazné.
Před zahájením střelby je nutné provést registraci a zápis do provozní knihy střelnice, které provádí správce střelnice.
K registraci předloží návštěvník platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, ze které se uskuteční střelba. Zbrojní průkaz a průkaz zbraně musí být na jednu stejnou osobu. Střelba ze zbraně, jejíž držitel není přítomen, je zakázána.
Správce střelnice neprovede registraci, pokud je střelnice plně obsazena, tzn. že je na střelišti 10 střílejících návštěvníků. Každý nově příchozí návštěvník musí vyčkat, až se uvolní střelecké stanoviště.
Po registraci uhradí návštěvník poplatek za využití střelnice - viz. Ceník a absolvuje krátké poučení a seznámení s provozním a návštěvním řádem.
Registrace posledního návštěvníka je ve 14,00 hod. Po této době nebude žádná další registrace provedena.
Po registraci obdrží návštěvník v ceně základního poplatku stojan a papírový terč a správce střelnice mu určí jedno stanoviště na střelišti. Po ukončení střelby vrátí návštěvník nepoškozený stojan zpět správci střelnice a do knihy návštěv bude uvedena doba ukončení střelby.
Na střelišti je při střelbě vlastní nebo střelbě jiného návštěvníka povinen každý používat ochranu zraku a sluchu, tj. používat brýle a sluchátka nebo jiné chrániče sluchu. Nedodržení tohoto pokynu bude posuzováno jako porušení provozního řádu střelnice a návštěvník bude bez náhrady vykázán ze střelnice.
Každý návštěvník-držitel zbraně odpovídá za její bezpečné použití a bezvadný technický stav. Za škody vzniklé poruchou nebo závadou, případně destrukcí zbraně, zodpovídá její držitel.
Střelba je dovolena pouze ve směru od přiděleného střeleckého stanoviště směrem k pozici terče, která odpovídá číslu střeleckého stanoviště. Střelba křížem přes střeliště nebo do bočních valů je zakázána.

Možnosti střelnice

  • střelba je povolena do papírových terčů z krátkých kulových zbraní, malorážek, předovek a dále pušek na pistolové a revolverové náboje
  • pevné stojany na terče jsou ve vzdálenosti 25 m. Pro střelbu na jiné vzdálenosti je možno použít přenosné terče. Povolena vzdálenost od 10 do 50 m
  • střeliště má deset krytých střeleckých stavů
  • brokovnice nejsou povoleny
  • dlouhé kulové zbraně na puškové náboje do výkonu ráže 30-06 SRINGFIELD jsou povoleny za daných podmínek:

          Střelba z pušek povolena pouze v čase od 9 do 11 hodin
          Střelba pouze na stanovišti č. 1 a 2, to znamená, že mohou současně střílet max. 2 střelci. 
          Počet nábojů je dán 30 kusů na zbraň.
          Ke každé zbrani musí být předložen průkaz zbraně. Bez tohoto dokladu nebude střelba možná!
          Terč bude umístěn na vzdálenost 50 m na spodní hraně záchytného valu.
          Po skončení střelby návštěvník tuto skutečnost oznámí správci střelnice a vrátí stojan na terč.
          Dále může střílet z jiných zbraní dle provozního řádu.

Ceník

  • poplatek za jednorázové využití střelnice, tj. jednoho krytého střeleckého stanoviště, je 150,- Kč za osobu.
    Platba se týká všech osob přítomných na střelišti bez ohledu na to, zda osoba střílí či nikoliv. V ceně poplatku za osobu je jeden podlepený terč z nabídky střelnice a dle výběru návštěvníka.
  • poplatek za jeden podlepený terč je 10,- Kč
  • poplatek za 1m zálepek je 5,- Kč

Organizovaným skupinám pronajímáme střelnici mimo otevírací dobu za smluvní ceny dle předchozí domluvy.

Kontakty

Telefon: 732 805 393 nebo 739 279 522

Mail: info@kvzhodkovice.cz

Poslat nám zprávu ohledně webu


 
© 2014 - 2024 KVZ Hodkovice